Får vid vägen

På vägen från Beiarn midsommar 2018

På vägen från Beiarn tyckte fåren det var varmt och skönt på asfalten, så vi såg många tackor med lamm vid fjällövergången från Beiardalen till E6.